Ömer Naci Sokak. No:18 Bakırköy / İstanbul
+90 212 571 60 77

ÖZEL
DADYAN ERMENİ
İLKOKULU ORTAOKULU

İDARİ KADRO

Yeranuyi BALCI

Yeranuyi BALCI
Müdür

     Յարգելի այցելուներ,


     Յաջողութիւնը՝ վարժարաններու մէջ պատահմամբ ձեռք չի ձգուիր կամ մէկ հոգիին ջանքով չ՛իրականանար։ Վարժարանին յաջողութեան կը ձեռնարկեն ազդակներ՝ հետաքրքիր եւ մղիչ աշակերտներ, բարելաւուած ուսուցիչներ եւ պաշտօնէութիւն, որոնք երեւակայուածները իրագործելու գետին կը պատրաստեն։

     Սպառումին այսքա՜ն բարձր մերօրեայ ժամանակին՝ մեր նպատակը՝ արտադրող, մայրենի լեզուին եւ մշակոյթին տէր, բազմաբնոյթ տեսանկիւնէ հարցուփորձող ու գիտական մտածելակերպի տէր անհատներ հասցնել է, որպէսզի յաջորդ հանգրուանին անցնելու լրիւ կարողութեամբ օժտուած ըլլան անոնք։

     Այն գիտակցութեան տէր ենք, որ յաջողութեան ետին թաքնուած է պայքար եւ կարճ ու կտրուկ ճամբաներով տեղ մը հասնիլ կարելի չէ։ Հիմքը՝ 1844 թուականին դրոշմուած, ամուր արմատներու տէր այս կաղնիին ճիւղերը շատ աւելի բարձր մակարդակներու հասցնել կը խոստանանք. անոնք, որոնք աշակերտած են այս հաստատութեան մէջ, միշտ փառքն ու պատիւը կը վայելեն այս առումով. ուխտած ենք այս ուղղութեամբ աշխատիլ։

     Սիրով ու յարգանօք։


     DEĞERLİ ZİYARETÇİLER


     Başarılı okullarda başarı tesadüfen elde edilmez ya da tek bir kişinin çabası ile gerçekleşmez. Okulun başarılı olmasını sağlayan meraklı ve motive öğrencileri, yekin öğretmen ve çalışanları, kurulan hayalleri gerçekleştirme olanağı sağlayan kaynaklarıdır.

     Tüketimin bu kadar hızlı olduğu günümüzde amacımız üretebilen, anadiline ve kültürüne sahip çıkan, çok yönlü düşünebilen sorgulayan, bilimsel düşünen bireyler yetiştirerek bir üst eğitim kurumuna hazırlamaktır.

     Her başarının ardında bir mücadele olması gerektiğinin, kestirme yollarla bir yere varılamayacağının farkındayız. Temeli 1844 yılında atılan sağlam köklere sahip bu asırlık çınarın dallarını çok daha yükseğe taşıyarak yolu buradan geçenlerin her daim gurur duyacakları bir kurum olmak için çalışacağımıza söz veriyoruz.

     Sevgi ve saygılarımızla…