Ömer Naci Sokak. No:18 Bakırköy / İstanbul
+90 212 571 60 77

ÖZEL
DADYAN ERMENİ
İLKOKULU ORTAOKULU

OKUL ÖNCESİ

Okul öncesi dönem çocuğun eğitim hayatının temelini oluşturur. Bu dönemde amacımız çocukların zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek, çevreye duyarlı, anadilini başarıyla kullanan ve sanatsal faaliyetlere ilgili birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktır. Ayrıca çocuklarımıza sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerleri kazandırmak hedeflerimizin arasındadır. Çocuklar okulöncesi ortamında öz bakım becerilerini geliştirme fırsatı buldukları gibi, yapılan okula hazırlık çalışmaları ile de ince ve kaba motor becerilerini kazanma olanağı bulmaktadır.

Anasınıfı Etkinliklerimizin İçerikleri

Anadili Etkinliği: Haftalık ve aylık olarak belirlenen konular çeşitli yönleriyle ele alınarak incelenir. Herhangi bir konu işlenirken öğrenci o konu ile ilgili görseller görerek, filmler izleyerek, beyin fırtınası yaparak, neden - sonuç ilişkisi kurarak, oyunlar oynayarak konuyu kavrar. Konular işlenirken sorgulamaya yönelik, yaratıcı düşünmeyi ön planda tutan çalışmalar yapılır. Çocuklar kendilerini ifade ederken anadilin doğru şekilde kullanmasına önem verilir.

Okuma – Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri: Renk, sayı, ses, şekil, zıt kavramlar, algı ve dikkat geliştirme çalışmaları, matematiksel çalışmalar, çizgi çalışmaları gibi pek çok etkinliği içerir. Yapılan çalışmalar akıllı tahta aracılığıyla öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmesine destek olur.

Sanat Etkinliği: Boyama, kesme – yapıştırma, artık materyaller, origami, yoğurma faaliyetleri ile el kaslarını güçlendirmeye, el-göz arasındaki koordinasyonu sağlamaya, yaratıcılık becerisini geliştirmeye yönelik bireysel ve grup çalışmalarını içerir.

Müzik ve Dans: Ritim duygusu, müzik aletlerini tanıma, şarkı söyleme gibi becerileri kapsar. Dans çalışmaları ile ritim duygusu ve birlikte hareket edebilme becerileri gelişir.

Fen ve Doğa Etkinliği: Mutfak faaliyetleri, deney ve gözlemler ile olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri kurma, tahmin yürütme, problem çözme gibi düşünme becerileri kazandırılır.

Oyun ve Drama Etkinliği: Günün ilk saatinde oynanan serbest ve planlı oyun etkinlikleri ile spor salonu ve bahçede yapılan büyük ve küçük kas gelişimine yönelik etkinlikleri kapsar. Öğrenciler oyun etkinlikleri ile sosyalleşme ve deşarj olma imkanı bulurlar. Drama etkinliği ile de oynayıp, eğlenerek öğrenirler.

Beden Eğitimi: Çocukların sporu sevmeleri ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için branş öğretmenleri tarafından Beden Eğitimi dersi farklı beceriler kazandıracak şekilde uygulanır.

İngilizce: Ana sınıflarımızda çocuklarımıza yabancı bir dili tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlar. Bu amaçtan hareketle dersler şarkı, oyun, hikayeler ve çeşitli aktiviteler yoluyla işlenir.

Satranç: Dikkat gelişimi ve düşünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunur.

Bilişim Teknolojileri: Amaç çocuklarımızın bilgisayarı sevmelerini, teknoloji ile barışık olmalarını sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere çocukların seviyelerine uygun eğitim CD’leri kullanılır, bilgisayarı açma – kapama, belli komutlara uyma, Mouse’u kullanma becerisi kazandırılır.

OKUL ÖNCESİ RESİMLER