Ömer Naci Sokak. No:18 Bakırköy / İstanbul
+90 212 571 60 77

ÖZEL
DADYAN ERMENİ
İLKOKULU ORTAOKULU

MİSYONUMUZ

Kültürel geçmişine sahip çıkan, evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Düşünmeyi ve öğrenmeyi öğrenen mutlu bireyler yetiştirmek.

İLKELERİMİZ

1- Öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliğimizdir.

2- Öğrencilerimiz bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır.

3- Öğrencilerimizi tanır, yeteneklerini geliştirmeye çalışır, fikirlerine değer verir ve yeni fikirler üretmelerini destekleriz.

4- İnsanlar arasında din, dil, ırk, renk, statü farkı gözetmeden eşit davranırız.

5- Bilgimizi, deneyimimizi ve duygularımızı paylaşır, birbirimizi tamamlarız.

6- Eğitimin yaşam boyu sürdüğüne inanırız.

7- Yaşamın bir yolculuk olduğuna, ancak sevgi ve öğrenme isteği ile yaşanırsa bir değeri olacağına inanırız.

8- Kültürümüzün geleceğe aktarımını sağlayacak dilimizi öğrencilerimizin iyi kullanmasına özen gösteririz.

9- Eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz.

10- Kurumumuzun başarısı da, başarısızlığı da bizimdir. Bireysel başarıyı değil, kurumun başarısını hedefleriz.