Ömer Naci Sokak. No:18 Bakırköy / İstanbul
+90 212 571 60 77

ÖZEL
DADYAN ERMENİ
İLKOKULU ORTAOKULU

TARİHÇEMİZ

Dadyan Okulu’nun kurucusu Hovannes Bey Dadyan, Padişah 3. Selim döneminde Barutçubaşı görevine getirilen Arakel Bey Dadyan Efendi’nin üçüncü oğludur. Hovannes Bey Dadyan iyi bir eğitim almış çeşitli dönemlerde Fransa’ya giderek kağıt yapımıyla ilgili araştırmalarda bulunmuştur. 1820’de Beykoz Kağıt Fabrikasını, 1825’da Eyüp Dokuma Fabrikasını kurmuştur. Baruthanedeki makineleri modernleştirmiş ve Sultan Mahmut tarafından ödüllendirilmiştir. Hovannes Bey,son derece verimli çalışmalarından dolayı 1835’de Saray Barutçubaşılığı görevine getirilmiş ve 1836’da Hereke’de bir ipek dokuma fabrikası, İzmit’te bir çuha fabrikası, Beykoz’da bir dabakhane kurmuştur.Sultan Mecit döneminde Zeytinburnu’ndaki demir fabrikasını kurarak buranın başına geçen Hovannes Bey üstün başarılarından dolayı çok az kişiye verilen iftihar madalyası ile taltif edilmiştir.Dadyan ailesinin devlet hizmetlerindeki başarısı babadan oğula geçerek sürmüştür.

Hovannes Bey Dadyan 1844’te padişah fermanı ile Bakırköy’deki, Surp Astvazazin Kilisesini ve onun yanında önce Arzrunyan namıyla kurulan, 1892’den sonra da kurucusu Dadyan’ın adını almış olan okulu inşa etmiştir. Başlangıçta Ana ve İlkokul olarak eğitim veren okula, 1958 yılından itibaren ortaokul açma izni de verilmiştir. Okul binası, 2003 yılında genel yapıya sadık kalınarak, temelinden itibaren çelik konstrüksiyonlarla desteklenmiş, depreme dayanıklı halde yeniden inşa edilmiştir.

Dadyan Okulunun, 150. kuruluş yıldönümü 1994–1995 eğitim ve öğretim yılında, 160. yıldönümü ise 2003–2004 eğitim ve öğretim yılında, hazırlanan çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutlanmıştır.

2004 yılında Dadyan Okulunun yan sokağının “Mabet Sokak” olan ismi, Bakırköy Belediyesi Meclisi kararıyla “Dadyan Sokak” olarak değiştirilir. Düzenlenen törende sokak tabelası dönemin Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen tarafından bizzat çakılır.

2012 – 2013 Eğitim – Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 + 4 + 4 olarak dönüştürülen eğitim sistemi nedeniyle okulun “Özel Dadyan Ermeni İlköğretim Okulu” olan adı “Özel Dadyan Ermeni İlkokulu – Ortaokulu” olarak değiştirilmiştir. Aynı dönemde “Boeing” Şirketinin toplumsal sorumluluk projesi kapsamında yürüttüğü çalışma doğrultusunda, 22 bilgisayar, akıllı tahta ve projeksiyonla donatılmış yeni bir Bilgisayar Laboratuarı hizmete açılmıştır.

2013-2014 Eğitim – Öğretim yılı Dadyan Okulu’nun 171 yıllık tarihinde onurlu bir dönem noktası özelliği taşımaktadır.

Bakırköy Kilisesi ve Mektebi Vakfının Mesut Özdemir başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, semtin Ermeni cemaatinin ihtiyaçlarından yola çıkarak oldukça zor ve özveri gerektiren bir işi üstlendiler. Mevcut okul binasının anasınıfı, yemekhane, mutfak, kütüphane, tuvaletler, revir vb. fiziksel imkanlarının yetersizliğini dikkate alan yönetim kurulu, okulun karşısında vakfa ait arazide yeni bir okul inşası kararını aldı. Uzun süren yazışmalar ve görüşmeler sonucunda 19 Kasım 2012 tarihinde dönemin Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen eliyle okulun inşa izni teslim alındı.

Gelinen bu aşamada günün yönetim kurulunun katkısı çok büyük olmakla birlikte projede emeği geçen geçmiş dönem yönetim kurullarının da konuyla ilgili gayretleri yadsınamaz. 1980 yılından itibaren, Vahram Pabuççuyan başkanlığındaki yönetim kurulundan başlayarak Horen Manavyan, Nigoğos Hamamcıyan, Armenak Susam ve Vartan Erkol başkanlığındaki yönetim kurulları da ciddi çabalarıyla yeni okul fikrinin hayata geçirilmesinde büyük rol oynamışlardır.

12 Kasım 2012 tarihinde temeli İstanbul Patrikliği genel vekili Aram Başepiskopos Ateşyan ve dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen eliyle atılan okul binası 1.740 m2 alan üzerinde 6000 m2 kapalı kullanım alanı bulunan 6 katlı bir binadır. Binanın zemin katlarında tiyatro salonu, spor salonu ve yemekhane bulunmakta, giriş katı büro, anasınıfları ve veli görüşme odası olarak değerlendirilmektedir. Birinci katta ilkokul sınıfları, idari odalar, fen ve bilgisayar laboratuarı bulunan okulun ikinci katında ortaokul sınıfları, müdür odası, resim dersliği yer almaktadır. Son katında kütüphane, zümre odaları ve müzik dersliğinin bulunduğu okulun tüm sınıfları son sistem teknolojik imkanlar ve yeni gereçlerle donatılmıştır.

171 yıllık Dadyan tarihinin haklı gururunu taşıyan Bakırköy ailesi, yıllardır özlenen bir hayali gerçekleştiren Mesut Özdemir ve yönetim kurulu üyelerini büyük minnet ve şükran duyguları ile anacaktır.

Özel Dadyan Ermeni İlkokulu – Ortaokulu halen müdire Alis Bayram, Müdür Bş.Yrd. Osman Erginöz ve ana, ilk, ortaokul koordinatörleri rehberliğindeki 43 kişilik öğretmen kadrosu, 3 destek personeli ve 12 hizmetlisi ile 392 öğrencisine eğitim – öğretim hizmeti sunmaktadır. Bakırköy Dzununt Surp Astvazazin Kilisesi ve Mektebi Vakfına bağlı olarak faaliyet gösteren Dadyan Okulu ailesi, Kurucu temsilcisi Arsin Arşık ve Yervant Sıvacıoğlu başkanlığındaki Okul – Aile Birliğinin de desteği ile asırlık bir eğitim çınarının dalları olmanın sorumluluğunu ve onurunu taşımaktadır.